Backup

Råkat radera en fil av misstag? Det är lätt hänt att råka göra fel, särskilt om ni har flera stora webplatser med mycket innehåll, det räcker ibland med lite extra stress för att olyckan ska vara ett faktum. Hur kan man då återskapa det förlorade innehållet/datat?

Är det en enstaka bild du råkat radera så är det såklart enklast att helt enkelt ladda upp den på nytt. Har du bilden på din dator så är det gjort på någon sekund oavsett om du använder ett innehållshanteringsverktyg som CCM™ eller om du laddar upp filer manuellt via FTP.

Har du dock ej kvar materialet som gått förlorat så kan det vara knivigare. Det kan behöva bli aktuellt med en så kallad "återställning från backup".


Generellt om automatisk, schemalagd backup för webhotell:


Säkerhetskopiering sker varje natt, i normala fall så görs en säkerhetskopiering för alla våra webhotellkunder mellan ca 02:00 och 08:00-tiden på morgonen. Filerna sparas normalt i 7 dagar.

Det är viktigt att man hinner återställa från backup eller spara undan den säkerhetskopia man vill jobba vidare med innan den hunnit ersättas av en ny säkerhetskopia.

(Uppstår ett fel, tex att ni råkar radera en bild från webplatsen den 2013-01-01 kl 10:00 och vi väntar till 2013-01-09 kl 10:00 med att återställa från backup så saknas den raderade bilden i alla tillgängliga säkerhetskopior eftersom dessa "roteras" hela tiden och den äldsta raderas varje natt i samband med att en ny skapas. Bilden försvann från den sista säkerhetskopian 2013-01-08).

Därför: "släng" dig gärna på telefonen till vår support om du misstänker att du behöver återställa en webplats från backup, även om du är osäker på om det verkligen är nödvändigt, hellre ett samtal i onödan till oss än att du missar att hinna återställa i tid.

Räcker inte 7 dagar för er verksamhet så går det att lägga till någon av våra backup-tjänster för extern lagring, här kan ni tex välja att ha en eller ett par tillfällen per vecka då alla tillgängliga backup-er från webhotellet kopieras i sin helhet till er separata backup-tjänst som ni även kan nå från tex en dator på ert kontor för enklare arbete med lagrat data. Kontakta oss gärna för mer information om våra olika lagringstjänster.

Backup-tjänster och lösningar för extern lagring, schemaläggning osv går även att ordna för våra övriga tjänster som tex Co-location, Dedikerad Server, Virtuell Server och e-post.


Det är enkelt att återställa filer själv från en säkerhetskopia:


För att komma åt backup-filerna är det enklast att logga in via FTP.

Direkt när du loggat in via FTP finner du katalogen "backup/", det är i denna katalog som alla säkerhetskopior lagrats. Filen heter "kundnummer-datum.tar.gz" (tex: C-12953-2013-01-02.tar.gz) och är en komprimerad fil som innehåller hela webplatsen om man packar upp den.

(Den publika websidan ligger i katalogen "htdocs/", rör än så länge ingenting här).

Förslagsvis börjar ni med att ladda hem backup-filen via FTP till en dator hos er, packar upp filen och jämför med hur webplatsen ser ut idag. Kanske är det så pass små skillnader så att det räcker med att manuellt, på nytt ladda upp tex de bilder som ni råkat radera.

Öm ni vill kan vi göra en extra säkerhetskopia av hur websidan ser ut just "nu" (dvs innan ni påbörjar återställning) som en extra säkerhet om någonting skulle gå snett.

Nu kan du ladda upp de filer som saknas manuellt. Särskilt om ni använder en "statisk websida" och inte använder ett CMS*-verktyg för att uppdatera webplatsen så är det enkelt att återställa manuellt från backup.

*CMS = Content Management System, dvs innehållshanteringsverktyg - i regel ett webbaserat verktyg för att administrera och uppdatera webplatser så som tex: CCM™, Joomla, Polopoly, mfl.

Använder ni ett CMS-verktyg för att uppdatera webplatsen så kan det däremot vara krångligare. Särskilt om en databas används (tex MySQL). De flesta CMS-verktyg använder en "riktig" databas (som MySQL) eftersom det ger bättre prestanda och då gäller det att tänka till innan man gör en total återställning till backup av hela webplatsen. Finns det en risk att datat i databasen inte "stämmer överens" med hur filerna är utformade?
Var beredd på att behöva backa hela återställningen och/eller att behöva justera databasen med ett verktyg som PHPMyAdmin eller liknande också innan allt fungerar helt som ni tänkt er.

Skulle stora problem uppstå: De loggfiler som lagras hos oss kan vara en vägledning i ett felsökningsarbete, vi kan hjälpa er att utföra en felsökning. Ni kan även få tillgång till logfilerna ungefär på samma sätt som databas-backupperna (vilket ej heller är standard på våra webhotelltjänster) så att ni själva i framtiden kan utföra en felsökning själva.


En annan metod för att återställa webplatsen:

Använder ni ett CMS-verktyg som webpubliceringssystemet "CCM™" eller liknande så är det antagligen enklast att logga in på webplatsen via det webbaserade verktyget och ladda upp bilderna igen och placera dem på de sidor som de ska ligga på.

Är det stora skillnader, tex om ni råkat radera hela eller stora delar av webplatsen så kanske det är enklast att återställa hela webplatsen i sin helhet från backupen. Alltså att radera hela webplatsen och "packa upp" (tex genom att via FTP, ladda upp) den på nytt.

Öbservera att om ni gör på detta vis så försvinner även alla ändringar som gjorts på webplatsen sedan säkerhetskopian skapades.

Man kan således behöva gå tillbaks igen och på nytt skapa de sidor, innehåll mm som tillkommit sedan backupen gjordes.

Notera: Använder ni en databas så kan det vara en god id├ętt undersöka om det kan uppstå problem med data i databasen som saknas, utforming av tabeller som förändrats och liknande ifall ni gör en total återställning av webplatsen. Kanske behöver ni göra ändringar i databasen också?

Som standard lagras ej databas-backuper i den backup-katalog som ni kan nå via FTP (detta kan ändras

Vilken metod som innebär minst besvär för er och är enklast att utföra kan tex bero på om ni använder en databas eller inte. Öm databas inte används alls eller om ni använder en text-fil (tex xml-databas) som ligger i katalogen htdocs

Serverhosting

Webhotell