Vi kommandon

Det finns många fördelar med att ta sig tid och lära sig den mångsidiga text-editorn "vi" eller "vim".
Vim betyder Vi iMproved - en något märklig förkortning och kort sagt kan man säga att den har fler funktioner och ofta även kan "färgkoda" texten du redigerar. Om detta är kod så är det troligtvis en fördel. "Vi" och "VIM" kan se lite olika ut i olika system och vi använder oss av benämningen "vi" och menar då alla olika typer av vi-installationer inklusive Vim.

En av de stora anledningarna att lära sig Vi är att efterssom Vi finns i i princip alla serverinstallationer och andra installationer för den delen av Unix och Linux och vanligtvis även operativsystem som liknar och är baserade på dessa.
En annan fördel är att Vi i princip fungerar exakt likadant, i alla fall alla vanliga funktioner och detta kombinerat med ett globalt upplägg för personliga konfigurationsfiler för egna favoritkommandon och vanliga makron mm är en annan stark anledning att börja använda programmet som för övrigt är en ovanligt kompetent texteditor med stora möjligheter för automatisering (markon) och regex mm. Du kommer att ha nytta av editorn och om du idag "fuskar" med att använda mer lättanvända alternativ som pico (en mycket bra texteditor som är enklare att sätta sig in i) så kommer du snart att stöta på problem efterssom dessa enklare editorer sällan finns installerade i en "normalinstallation" (vad nu detta är).
Kort sagt: Vi finns överallt så det är enklast att bita i det sura äpplet och börja använda.

Detta kanske låter lite negativt men som nybörjare slås man av att Vi av de flesta uppfattas som helt oförståeligt. Det är nämligen så att man inte känner igen något kommando. Det är till och med svårt att förstå hur man ska stänga av programmet första gången man startat det.

Dessa grundprinciper är bra att känna till när du sätter igång och provar att starta Vi för första gången:

  1. När du i ett terminalfönster (tex Xterm) startar Vi så kommer programmet att uppta hela den synliga ytan. Du måste avsluta Vi (vilket du gör genom att trycka Escape, därefter skriver du :q (kolon+"q") och trycker enter) för att återgå till din terminal, där allt ligger kvar sedan tidigare. Du startar Vi genom att vid kommandoprompten skriva "vi" (eller vim) och trycka enter. Du kan skriva vi (mellanslag) ditt-nya_filNamn.txt för att tala om för Vi att du vill redigera en fil med namnet ditt-nya_filNamn.txt, om filen inte redan finns så skapas den nu.
  2. När man är inne i Vi så finns det två eller tre olika lägen att använda programmet i som är:
Nu när du känner till lite om hur programmet är "designat" kan du läsa vår lista med vanliga Vi-kommandon, eller varför inte printa den och ha bredvid skärmen i början och som referens. Lägg gärna ett bokmärke till denna sida.

Vanliga "VI"-kommandon

^L    -    uppdaterar skärmen (tar bort ev skräptecken som inte finns i den sparade filen mm)
^G    -    visar aktuellt radnummer, antal rader i filen, var i filen markören är placerad
^H    -    ett steg bakåt (backspace, radera)
E eller e -    flytta markören till slutet av ordet
B eller b -    flytta markören bakåt ett ord (motsatsen till E och e. fungerar ungefär som g/G)
H    -    flytta markören till första positionen på första raden (jmf home i windows)
M    -    flytta markören till mitten av skärmen
L    -    flytta markören till sista raden på skärmen
$    -    flytta markören till slutet på aktuell rad.
/    -    sök framåt
?    -    sök bakåt (kan ersättas av / och N)
N eller n -    uprepa senaste kommandot (/sökningen (N=sök bakåt, n=framåt))
^B    -    flytta markören till början filen (samma som g)
g    -    flytta till första raden i filen
G    -    flytta till sista raden i filen
#G    -    flytta till rad nr #
/#    -    sök (framåt) efter begreppet #
?#    -    sök (bakåt) efter begreppet #
cw    -    ersätt ord
r    -    replace
i    -    input mode (där markören befinner sig)
a    -    input mode (efter aktuell position)
x    -    radera
:wq!    -    spara, sluta (!=tvingande)
p    -    klistra in text på raden under aktuell rad
P    -    klistra in text på raden över aktuell rad
yy    -    kopiera
#yy    -    kopiera antal# rader
o    -    öppna en ny rad på raden under aktuell rad
O    -    öppna en ny rad på raden ovan aktuell rad
END    -    ändrar småbokstäver till stora och tvärtom
^F    -    bläddrar en skärm framåt (ner)
^B    -    bläddrar en skärm bakåt (upp)
dd    -    raderar raden du står på
#dd    -    raderar antalet # rader neråt OBS att det tillfälligt hamnar i en buffert, så du kan
        tex använda #dd, och sedan flytta till en annan position och där klistra in med P eller p.
        På detta vis får du en "cut & paste" funktion.
dw    -    raderar ett ord
d0    -    raderar till början av raden
d$    -    raderar till slutet av raden
4dw    -    raderar de följande fyra orden
4dl    -    raderar d fyra följande bokstäverna
db    -    raderar det föregående ordet eller föregående delen av ordet
d}    -    raderar följande del av paragrafen
d)    -    raderar resten av meningen
.    -    upprepa senaste kommandot
u    -    undo senaste kommandot

 ____________________________________________________________________________

Förklaring

Tecknet "^" motsvarar tangenten ctrl
Tecknet "#" skall ersättas med en/flera siffror eller tex en textsträng vid sökning ("/" eller "?")
Tecknet "$" får du fram genom att trycka "Alt Gr"+"4"

 ____________________________________________________________________________

[Vissa kommandon kan variera beroende på version och OS, prova 'man vi'. Uppdaterad senast 1999-05-11]

ladda ned filen i txt-format

Tips: fråga oss om våra supportavtal!

Läs mer och kontakta oss här