Flera Internetleverantörer blockerar utgående e-post (SMTP)

Flera större Internetleverantörer blockerar utgående e-post (SMTP, port 25). Det är oerhört olyckligt men i högsta välmening som de filtrerar bort delar av Internet för sina kunder utan att informera dem om det. Det vore självfallet bättre om alla kunde följa de standarder och regler som utgör Internet och definierar hur "vi alla ska bete oss" för att få "allt att fungera" och för att kompensera för detta kan du göra på två olika sätt. Vi råder dig att först och främst klaga på din leverantör om det är så att de blockerar port 25. Troligtvis är det svar du kommer att få att det är för att minska mängden spam på Internet - något som man inte lyckas med genom att blockera en port - tvärt om.

Du kan nu välja på om du vill försöka att tillfälligt använda port 2525 hos oss på Compartment och fortsätta skicka via våra servrar. Denna nödlösning är inte helt optimal men det är ett försök från vår sida att erbjuda service även för de av våra kunder vars Internetleverantörer inte levererar en fullvärdig tjänst.

Om port 2525 ej fungerar för dig eller om du vill ha en mer korrekt och långsiktig lösning så kan du använda en alternativ smtp-server hos din Internetleverantör. Även om du inte har en e-posttjänst hos din Internetleverantör så kan du normalt använda deras smtp-server för att skicka e-post. Du behöver då EJ använda användarnamn och lösenord för att skicka e-post, utan de "litar" helt och fullt på att du "verkligen är den du utger dig för att vara" och att all e-posttrafik från din dator är legitim (vilket är lite olyckligt och tydligt visar varför detta så totalt falerar att hindra att spam skickas efterssom du, om du hade använt din vanliga SMTP-server hos oss på Compartment, istället hade autentiserat dig och sänt "riktig e-post", lämnat upp till oss att filtrera spam och dessutom om din dator hade smittats av en e-postmask så hade denna ej spridits vind för våg vilket den kan göra via din Internetleverantörs e-postserver).
Om din Internetleverantör filtrerar din Internetaccess så att du ej kan nå port 25 hos dina e-postleverantörer är det rimligt att kunna kräva att de ska hjälpa dig att få allt att fungera med deras smtp-server alternativt att de leverera en fullvärdig och komplett förbindelse till Internet (förutsatt att du köpt en 'Internetförbindelse' av dem och tex inte en 'begränsad Internetförbindelse' eller en 'filtrerad och delvis access till utvalda delar av Internet'.).

Tips: genom att köpa till ett utökat supportavtal hos oss på Compartment kan vi hjälpa dig med alla dina frågor och helt enkelt se till "att allt bara fungerar"!