WebFTP

Som en "extra service" kan du få tillgå till ett webbaserat FTP-gränssnitt. Det kan exempelvis underlätta för användare med speciella förutsättningar som gör att de ej kan använda vanlig FTP, tex pga brandväggspolicies och liknande.
Vi vill dock poängtera att WebFTP ej ingå i den ordinarie tjänsten som en funktion utan ska ses som en kostndadsfri extra service. Vi kan inte ställa samma höga krav på funktionen som våga tjänster. Du kan använda WebFTP för inloggning till dina tjänster hos oss som användet FTP-protokollet, tex:

FTP-server

Webhotell

Beroende på vilken webläsare och dator du använder så kan de olika funktionerna fungera på olika sätt. Vissa funktioner är inte alls tillgängliga i vissa dator- miljöer. Detta beror inte på WebFTP utan på olika begränsningar i olika webläsare. Vi har valt att ha med en rad olika funktioner så att våra olika kunder kan välja de funktioner som passar dem bäst för tillfället (istället för att begränsa funktionerna till de som fungerar lika dant hos alla olika datormiljöer).

Du behöver ange dessa uppgifter för att logga in:

  • FTP-host - dvs den ftp-server som du ska ansluta till, information om det namn du ska använda här finner du i din dokumentation som du har fått ifrån oss per post.
  • Användarnamn - för att kunna logga in på ditt servern måste du ange användarnamnet precis så som det är skrivet i den dokumentation du har fått från oss för det aktuella kontot.
  • Lösenord - till ditt användarnamn kan endast det användarnamn, precis så som det är angivet i användardokumentationen, användas för att logga in.
  • Du kontaktar support för att få tillgång till WebFTP.

    Tips: fråga oss om våra supportavtal!

    Läs mer och kontakta oss här

    Vill du ha en anpassad lösning? Fråga oss om "Managed Server"-tjäster